Το πιστεύουμε ή δεν το πιστεύουμε οι πολίτες διαμορφώνουν την πολιτική των πολιτικών όταν αγωνίζονται και διαμαρτύρονται, όταν εκφράζουν την αντίθεσή τους στην πολιτική που καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον.

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ- ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ....Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ παράδειγμα προς μίμηση...για τον ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ!!!


Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Μαραθώνα οφείλουν να βάλλουν και προβάλλουν την Ανακύκλωση, σαν 1η Προτεραιότητα για τον τόπο, μακριά από πολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες. Επίσημα ευχολόγια και οι γενικές τοποθετήσεις επί του αντιθέτου, αναβάλλουν και κρύβουν το πρόβλημα από την κοινωνία.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ
(ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2010
Το 2010 ο Δήμος Ελευσίνας  συνέχισε την οργάνωση της διαλογής στην πηγή και διαχειρίστηκε με πρότυπο και σύννομο τρόπο το σύνολο των αστικών στερεών αποβλήτων, τα οποία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ρεύματα:
1-Βιοαποδομήσιμα: συλλέγονται στους πράσινους κάδους και μέσω μεταφόρτωσης οδεύουν στον ΧΥΤΑ. Τμήμα των βιοαποδομησίμων λιπασματοποιούνται με τη συσκευή eco-pod μαζί με πράσινα απόβλητα είτε με οικιακή λιπασματοποίηση.
2-Συσκευασίες: συλλέγονται σε μπλε κάδους και οδεύουν προς ανακύκλωση στο ΚΔΑΥ Ελευσίνας
3-Ογκώδη οικιακά: συλλέγονται σε μεταλλικά skippers των 7 κμ και αφού τεμαχιστούν στο δημοτικό ΚΔΑΥ για να μειωθεί ο όγκος τους οδεύουν στο ΧΥΤΑ
4-Μπάζα (ΑΕΚΚ-απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων): συλλέγονται προαιρετικά για να μην αποτίθενται αυθαίρετα και οδεύουν προς αναπλάσεις (ΧΥΤΑ)
5-Ειδικά ανακυκλώσιμα απόβλητα. (απόβλητα λιπαντικών ελαίων, ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά, ελαστικά, ΟΤΚΖ κλπ): παραδίδονται στα εγκεκριμένα συστήματα ανακύκλωσης.

Τα βιοαποδομήσιμα (πράσινοι κάδοι) και οι συσκευασίες (μπλε κάδοι) αποτελούν τα ημερήσια ρεύματα των αστικών στερεών αποβλήτων (Ημερήσια ΑΣΑ).

Συνολικά το 2010 παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες μεταβολές σε σχέση με το 2009.
·            Η ποσότητα των ημερήσιων ΑΣΑ μειώθηκε κατά -10%.
·            Η ποσότητα των συσκευασιών που ανακυκλώθηκε αυξήθηκε κατά +9% και το ποσοστό ανακύκλωσης, ως ποσοστό των ημερήσιων ΑΣΑ, αυξήθηκε σε 23% από 19% το 2009.
·            Η ποσότητα των βιοαποδομήσιμων μειώθηκε κατά -15%.
·            Η ποσότητα του συνόλου των  ΑΣΑ, αλλά και των 4 βασικών ρευμάτων (βιοαποδομήσιμα, συσκευασίες, ογκώδη, μπάζα-ΑΕΚΚ) μειώθηκαν κατά -18%.
·            Το ποσοστό ανακύκλωσης του συνόλου των ΑΣΑ ανήλθε σε 30%.
Συνολικά διαχειρίστηκαν 18.770 τόνοι κάθε είδους αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) (έναντι 22.881 τόννοι το 2009, μείωση κατά 18%) και ανακυκλώθηκε ποσοστό 30% του συνόλου των ΑΣΑ 
Μεγέθυνση με ένα κλικ!

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε γράψτε την γνώμη σας, συμπαραταχθείτε...